top of page

SMST

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)

Society of Medical Student of Thailand

 • RSS
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

SMST QUALITY IMPROVEMENT TEAM

พัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหาร

รองนายกสหพันธ์ฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ

บารเมษฐ์ สมท่า

Briefly introduce yourself and share something interesting with website visitors. Double click to edit the text.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
F7E28CDF-1504-4584-9571-41E710565933.jpeg

ACADEMICS

ACADEMICS

 ทีมพัฒนาคุณภาพฯ มีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องการศึกษาของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการ การเรียน การสอบ National License การวิจัย การใช้ชีวิตในชั้น Clinic และ Pre-clinic การไปศึกษาดูงานต่างคณะ (Elective) นวัตกรรมทางการแพทย์ ปัญหาทางวิชาการ ซึ่งล้วนส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตนักศึกษาแพทย์จบไปเป็นแพทย์ที่ดีและมีคุณภาพ ก้าวทันโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

SOFT SKILLS

Soft Skills

 นอกจากในด้านของวิชาการแล้ว ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ ยังมีหน้าที่ในการพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร การถ่ายภาพ การทำงานศิลปะ ดนตรี กีฬา การบริหาร การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะเสริม นอกเหนือจากด้านวิชาการ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ที่มีความสนใจในทักษะต่างๆ ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถรอบด้าน 

ELECTIVE & INNOVATION EXCHANGE PROGRAM

ELECTIVE & INNOVATION EXCHANGE PROGRAM

 สำหรับเรื่องสุดท้ายของฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ คือการไปแลกเปลี่ยนระหว่างคณะแพทย์ โรงพยาบาล หรือบริษัทนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถาบันอื่นๆ และเรียนรู้ในด้านวิชาการและทักษะต่างๆ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และรู้จักตนเองมากขึ้น ทำให้สามารถค้นหาแนวทางและวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

Project

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.
Let your users get to know you.

 • โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 1ST R-SA Camp 2023
  โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 1ST R-SA Camp 2023
  Sat, Dec 16
  Tambon Pak Nam Pho
  Dec 16, 2023, 7:00 PM – Dec 17, 2023, 7:00 PM
  Tambon Pak Nam Pho, 43 Attakavee, Tambon Pak Nam Pho, Amphoe Mueang Nakhon Sawan, Chang Wat Nakhon Sawan 60000, Thailand
  โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทเป็นโครงการที่ สพท. จัดร่วมกับ PI (คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก) โดยจะจัดทั้งหมด 4 รอบ 4 ภาค รูปแบบกิจกรรมเป็นค่าย 2 วัน 1 คืน
 • โครงการค่ายผู้นำ Leadership camp
  โครงการค่ายผู้นำ Leadership camp
  Sat, Oct 21
  Location is TBD
  Oct 21, 2023, 7:40 AM – 12:10 PM
  Location is TBD
 • โครงการแลกเปลี่ยนวิชาการ SMST Academic Expo 2023
  โครงการแลกเปลี่ยนวิชาการ SMST Academic Expo 2023
  Wed, Sep 13
  Khwaeng Pathum Wan
  Sep 13, 2023, 7:00 PM – Sep 14, 2023, 7:00 PM
  Khwaeng Pathum Wan , 1873 Thanon Rama IV, Khwaeng Pathum Wan, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330, Thailand
  Academic contest : 19 พ.ย. 66 (onsite) Academic Media & Debate : พ.ย. - ม.ค. (online & onsite)
 • SMST First Date
  SMST First Date
  Sat, Sep 02
  Tambon Lak Hok
  Sep 02, 2023, 6:00 AM – 6:00 PM
  Tambon Lak Hok, 52 347 Phaholyothin Road, Tambon Lak Hok, Amphoe Mueang Pathum Thani, Chang Wat Pathum Thani 12000, Thailand
  โครงการแรกพบ สพท. (SMST First Date) มีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ให้แก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนแพทย์หทารใหม่ ได้แก่ ด้านการเรียน โดยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มีสุขภาพจิตที่ดีและรู้จักเรียนอย่างมีความสุข ด้านสังคม โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย
 • Internal meeting 4th
  Internal meeting 4th
  Sat, Aug 19
  Khwaeng Silom
  Aug 19, 2023, 7:00 PM – Aug 20, 2023, 7:00 PM
  Khwaeng Silom, 190 Si Lom, Khwaeng Silom, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500, Thailand
  🎉สิ้นสุดการรอคอย พบกับการรวมตัวของทีมงาน สพท. ทุกคนในบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่น กับ “Internal meeting 4” ในครั้งนี้
 • Register for SMST First Date 2023
  Register for SMST First Date 2023
  Sat, Jul 15
  Rangsit University
  Jul 15, 2023, 7:00 PM – Jul 24, 2023, 11:50 PM
  Rangsit University, 52 347 Phahonyothin Road, Tambon Lak Hok, Amphoe Mueang Pathum Thani, Chang Wat Pathum Thani 12000, Thailand
 • โครงการพัฒนาทักษะด้านบริหาร Managemed
  โครงการพัฒนาทักษะด้านบริหาร Managemed
  Time is TBD
  Location is TBD
  Time is TBD
  Location is TBD
  โครงการให้ความรู้สมาชิกในสหพันธ์เกี่ยวกับทักษะและเครื่องมือในการบริหาร และการจัดการเพื่อให้สมาชิกนักศึกษาแพทย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Meet The Team

 • RSS
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
bottom of page