top of page

Time is TBD

|

Chatuchak

โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ครั้งที่ 21 SMST Open House 21st

Online & Onsite

Registration is closed
See other events
โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ครั้งที่ 21 SMST Open House 21st
โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ครั้งที่ 21 SMST Open House 21st

Time & Location

Time is TBD

Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

About the event

โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ 26 สถาบัน โดยมีสหวิชาชีพอื่นๆร่วมด้วย เช่น พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัช เป็นต้น โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 รวมถึงในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรม Pre-Event ในรูปแบบ 3D Stimulation ซึ่งเป็นการจัด Event ก่อนวันงานจริง ในส่วนของวันงาน Final มีการจัดรูปแบบ on-site และ online เพื่อเพิ่มฐานผู้เข้าร่วมและลดค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมในส่วนของค่าเดินทาง

โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในปีนี้คือ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหารรวมจนไปถึงผู้เข้าร่วม อีกทั้งยังเป็นโครงการที่สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

Share this event

  • RSS
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page